EU’s persondataforordning (2018)

I I maj 2018 træder EU’s persondataforordning i kraft. Denne forordning sætter ny fokus på opbevaring, håndtering og behandling af persondata – og skærper krav, tilsyn og straffe for brud på datasikkerheden betydeligt.

Beskyttelse af persondata findes allerede i Persondataloven i Danmark. Her stilles skrappe krav til beskyttelsen af persondata, og kravene ændres der i sig selv ikke så meget ved.

Men det nye i Persondataforordningen er at den enkelte borgers rettigheder styrkes, og det stiller øget krav til oplysningspligt, samtykke og ret til at få sine data slettet. Samtidig skærpes kravene til dokumentation og underretning ved databrud – og straffene for overtrædelser skærpes betragteligt.
Det er derfor også en kærkommen lejlighed for alle til at tage et kritisk kig på hvordan man omgås persondata.

Vi har i SSV kigget nærmere på den nye forordning, og hvad den kommer til at betyde både for os og for brugerne af vores programmer.

Her er en gennemgang af de væsentlige elementer, med udgangspunkt i de typiske brugere af vores programmer. Læs den, så du er forberedt i god tid før maj 2018.

Om EU’s persondataforordning