SSV Ferie – administration af feriepenge og feriekasser

SSV Ferie gør det nemt at administrere feriepenge eller en feriekasse, og hente oplysninger direkte fra Feriepengeinfo (FPI).

Det er et system til administration af feriekasser, ferieordninger eller feriepengeudbetaling i virksomheder, organisationer og feriefonde. Det bygger på specialudviklede løsninger vi gennem tiden har bygget til forskellige kunder: 3F, Danske Slagtermestre, Malerforbundet, Århus Universitets Feriefond , Syddansk Universitets Feriefond og Københavns Universitets Feriefond, som vi nu har samlet i én samlet løsning, med en kerne af fælles basale funktioner, men stadig med mulighed for tilpasning og versionering til den enkelte kundes behov.

Vi kan derfor tilbyde en færdig løsning, der vil kunne tilpasses din virksomhed eller organisations behov. Der vil altid være behov for særlige tilpasninger, men vi har et godt og gennemarbejdet fundament, der giver en sikkerhed for et program af høj kvalitet.

Feriekasse, ferieordning, feriepengeadministration og feriepengeudbetaling

Programmet gør det nemt at administrere en feriekasse eller ferieordning i organisationer, i større virksomheder der selv administrerer feriepengeudbetalinger, feriefonde og ikke mindst på universiteter og andre større uddannelsesinstitutioner.

Du kan holde styr på den enkelte medarbejders optjente og afholdte ferie, nemt og effektivt administrere udbetaling af feriepenge, samt indberetninger til og anmodninger fra Feriepengeinfo.

Direkte kontakt med Feriepengeinfo (FPI)

Programmets store styrke er at det er koblet op på ATP’s webservice, hvilket giver mulighed for at hente oplysninger direkte i Feriepenge-portalen, hente anmodninger og hele tiden afstemme feriekassen eller ferieordningens oplysninger med dem i Feriepengeinfo.

Dermed er det en rigtig god løsning for større virksomheder med mange medarbejdere i kortere og løsere ansættelser, da den gør det nemt at administrere skiftende medarbejderes feriepenge, samtidig med at oplysningerne er ajour med Feriepengeinfo.

Programmet giver virksomheder mulighed for at lægge deres feriepengeadministration uden for lønsystemet, samtidig med at det rapporterer direkte til bogholderiet.

Århus Universitet  har nu siden foråret 2017, med succes, brugt SSV Ferie til at administrere deres feriepenge. Deres valg af SSV Ferie skyldtes i høj grad programmets samspil med Feriepengeinfo.

Sådan fungerer SSV Ferie

SSV Ferie modtager løbende indberetninger på de enkelte personer via lønfiler, indbetalinger fra virksomheder eller manuelle indberetninger, og disse holdes op imod Feriepengeinfo. Oplysningerne om tilgodehavende ferie gemmes i et personregister, der er det ene af de to væsentlige registre i programmet.

Det andet er et virksomhedsregister, der i de faglige feriekasser, kan holde styr på om indberetninger og indbetalinger stemmer overens, samt alle virksomhedernes indbetalinger på deres medarbejdere. For universiteter og større virksomheder, er denne del mindre relevant, men den giver dog mulighed for at en feriefond kan administrere flere dele af samme virksomhed, eller selvstændige datterselskaber, med eget SE-nummer. I Århus har de således både Århus Universitet og AU Grønland.

Systemet henter anmodninger fra Feriepengeinfo (når personer søger via borger.dk), anmodningerne kan behandles direkte i programmet, og det sender svar tilbage til Feriepengeinfo. Hele sagsbehandlingen og historik findes i programmet, og sagsbehandlingen foretages lokalt på brugerens maskine.


Funktioner

 • Indberetninger: Programmet kan modtage både elektroniske og manuelle indberetninger.
 • Udbetalinger: Programmet indlæser anmodninger fra Feriepengeinfo. Uproblematiske anmodninger kan massehåndteres, og resten kan behandles individuelt (regler og kriterier for individuel behandling, kan vælges efter ønske og behov). Anmodninger kan afvises, med de afvisningsårsager der findes i Feriepengeinfo, og programmet sender afvisningen til FPI. Programmet kan danne bankfiler eller sende udbetalinger via NemKonto.
 • Afstemning og rapporter: Programmet afstemmer løbende data med data hos Feriepengeinfo. Er der uoverensstemmelser, vil det fremgå. Programmet kan levere en række rapporter og har forskellige afstemnings- og rapporteringsværktøjer, der kan tilpasses efter behov.
 • Personregister: I personregisteret kan man slå alle personer op, og se optjente og udbetalte feriepenge/feriedage. Man kan se historik, op til fem år tilbage, man kan se afviste anmodninger, log og ændringer på personen og afstemning med Feriepengeinfo.
 • Virksomhedsregister: I virksomhedsregistret kan man holde styr på alle de virksomheder, der indbetaler til feriekassen eller ferieordningen, eller som er med i feriefonden. For faglige feriekasser er der mulighed for at sende opkrævninger og rykkere.
 • Advarsler: Programmet holder styr på seneste indlæsninger og hentning af anmodninger fra Feriepengeinfo. Det kommer med advarsler hvis der ikke er hentet data i længere tid.
 • Automatiserede og manuelle processer: Programmet er bygget op omkring at mest muligt skal foregå så automatiseret så muligt, så sagsbehandleren kun skal forholde sig til de sager der kræver særlig opmærksomhed. Det er dog også muligt manuelt at foretage indberetninger, korrektioner, udbetalinger og lignende, ligesom man også kan vælge en anden konto til udbetaling end en Nemkonto.
 • Sikkerhed og log: Alle væsentlige handlinger i programmet logges og kan nemt spores, og der er lagt stor vægt på sikkerhed.

Forslag til ny ferielov august 2017 – ændring til samtidighedsferie

Ferielovsudvalget fremlagde 22. august 2017 deres forslag til en ny ferielov. Forslaget skal først politisk behandles og vedtages af Folketinget, men i Ferielovsudvalget har siddet væsentlige interessenter, herunder både repræsentanter for arbejdsgivere og faglige organisationer, så der er bred enighed om de væsentlige elementer i det nye forslag.

En evt. ny ferielov vil kunne træde i kraft i 2020, og de væsentlige ændringer i forslaget er:

 • Overgang fra forskudt ferie til samtidighedsferie. Det betyder at ferie afholdes i samme år som det optjenes. I dag optjenes ferie i et kalenderår og kan først afholdes i det efterfølgende ferieår, der starter i maj året efter.
 • Man optjener 2,08 dages ret til betalt ferie pr. måned (det samme som i dag). Ferie kan afholdes fra måneden efter den er optjent, men skal stadig aftales med arbejdsgiveren.
 • Både optjeningsåret og ferieåret flyttes, så de begge går fra 1. september til 31. august. På den måde sikres det at alle har optjent mindst 3 ugers ferie, når de når sommerferien (hvis de har været i beskæftigelse hele året).
 • Selvom ferieåret løber til 31. august, har man ret til at afholde sin optjente ferie i yderligere 4 måneder, frem til 31. december. Det giver yderligere fleksibilitet, og mulighed for at spare ferie sammen til brug i efterårsferien og omkring jul.
 • Der vil i en overgangsperiode, når afholdelsen af ferie rykkes frem, være dobbelt så mange feriedage til rådighed, for dem der allerede er på arbejdsmarkedet. For at undgå dobbelt op på ferien, indefryses det ene års feriepenge (1. sep. 2019 til 31. aug. 2020). Feriepengene kommer til udbetaling, når man forlader arbejdsmarkedet.

Ændringen til samtidighedsferie betyder at feriepengene vil ligge i kortere tid hos virksomhederne eller i feriekasserne, inden de udbetales. Det vil give et likviditetstab, og det vil få betydning for feriekasser og ferieordninger. Hvad det præcis får af konsekvenser, er stadig for tidligt at sige.

Læs mere om forslaget, særligt med udgangspunkt i feriekasser og ferieordninger, i vores nyhedsbrev.

I SSV følger vi sagen tæt, og vi hilser forslaget til ny ferielov velkommen. Det giver rigtig god mening at optjent ferie, kan afholdes tidligere end i dag. Men vi håber at de nye regler også vil tage hensyn til økonomien i feriekasser og ferieordninger. Men uanset hvad, så er en ting sikkert: Der vil også i fremtiden være brug for systemer til administration af feriepenge, og SSV Ferie vil løbende blive tilpasset til de nye behov.


Hør mere om SSV Ferie

Ring og høre mere om hvad SSV Ferie kan tilbyde, og hvordan vi kan tilpasse løsningen til lige netop jeres behov. Ring på tlf. 35 82 68 86 eller send os en besked.